CASE | NL GREENLABEL

DASHBOARD

DUURZAME

LEEFOMGEVING

 

WEB

APPLICATIES

WA

Is daar niet een App voor? Een vraag, die steeds vaker met 'ja' kan worden beantwoord. Geldt dat ook voor uw product of portfolio?


Het is overigens verstandiger om te denken aan een webapp, welke online overal is te gebruiken.

 

CONCEPT

THINKING

CT

Concept thinking is conceptueel en analytisch goed nadenken, de ware kracht van 2CMORE! Wij hanteren een praktische aanpak. Zodat een door ons aangedragen concept u direct helpt bij de volgende stap in business development.

 

PRODUCT

PROTOTYPING

PP

Een prototype is een model van uw product, oplossing of dienst. Een conceptuele weergave van het mogelijke ontwikkelresultaat.


Een prototype is dus handig om mee te beginnen om te laten zien wat de gedachte en het doel is.

Wat heeft 2CMORE gerealiseerd

  • Prototype Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving op basis van Omgevingswet
  • Vormgeving en content creatie
  • Ontwerp responsive user interface
  • Concept voorstellen en presentaties
  • Navigatiemethodiek voor gebied- en terreinontwikkeling via de indicatoren van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
2CMORE flower2CMORE flower

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. NL Greenlabel beheert een integraal concept van duurzaamheid dat urgente opgaves als klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt.

PRESCREENING

Duurzame gebiedsontwikkeling betekent aandacht voor zaken als klimaatbestendigheid, biodiversiteit en burgerparticipatie. Overheden, woningbouwcorporaties en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving. De prescreening met een duidelijke workflow helpt hen om de ambities te vertalen naar concrete stappen.

NL Greenlabel | Workflow prescreening leefomgeving
NL GREENLABEL | De indicatoren van het Terrein- en Gebiedslabel en de benoemde Sustainable Development Goals (SDG)

INDICATOREN

De indicatoren van het Terrein- en Gebiedslabel en de benoemde Sustainable Development Goals (SDG) sluiten naadloos op elkaar aan. In het prototype Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving krijgen alle afgeleide indicatoren elk een eigen score. Het eindbeeld is een optelsom van de resultaten en bepaalt uiteindelijk de score.

HANDIG GEBRUIK

Het prototype Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving is opgezet om volgens een gedefinieerde workflow, de NL Greenlabel partners, de diverse doelgroepen en de eigen adviseurs, aan de hand van de beoogde prescreening te laten samenwerken. Om een terrein- of gebiedsontwikkelingsproject aantoonbaar naar een hoger plan te tillen voorbij het niveau van ‘goede bedoelingen’ en ‘experimenten’.

NL GREENLABEL | Prototype Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving
NL Greenlabel | Workflow prescreening leefomgeving
NL Greenlabel | Doelgroep Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving
NL Greenlabel | Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving
NL Greenlabel | Prescreening Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving
NL Greenlabel | Indicatieve score Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving
NL Greenlabel | Beoordeling Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving

Het prototype Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving heeft van mij een 8 gekregen, zo goed sluit het aan bij onze verwachtingen.

Lodewijk Hoekstra, oprichter en eigenaar NL Greenlabel

Cases die u wellicht ook interessant vindt:

 

INDUSTRIE

KS PROFIEL | SALESAPPLICATIE

 

WATERSCHAP

RIJNLAND | WEBAPPLICATIE

 

AGRICULTURE

AGRIWIJZER | WEBPORTAAL

© 2005 - 2CMORE  |  VOORWAARDEN